Voorwaarden

INSCHRIJVEN EN BETALEN

Inschrijven doe je online, via de inschrijfmodule op onze website.
Na je inschrijving krijg je meteen een bevestigingsmail met de prijs en de betalingsgegevens. Je kan de betaling uitvoeren met deze info, er wordt geen factuur meer gestuurd. Let wel, je inschrijving is pas definitief na betaling of na een door ons bevestigd afbetalingsplan.

PRIJZEN

 

Het lidgeld is 30 euro en betaal je éénmaal per werkjaar (juli tot juni).

In het lidgeld zit een basiskost voor verzekering, ledenadministratie, etc.

Als lid kan je genieten van kortingen op activiteiten zoals bv MAD of andere circusfestivals.

Met je lesgeld worden lesgevers betaald, wordt materiaal aangekocht, onderhouden en hersteld en worden algemene onkosten betaald. De prijs van je les is dus afhankelijk van de duurtijd van de les en van de techniek.
 

KORTINGEN

 

Leerlingen die recht hebben op het VT-statuut (vroeger OMNIO) krijgen 15% korting op de lesgelden.

Voor wie de financiële drempel te hoog ligt en daardoor niet zouden kunnen inschrijven: neem contact op met het secretariaat. Dan kunnen we samen kijken naar andere tussenkomsten via de stad Antwerpen, het Zorgbedrijf en/of een aangepaste afbetalingsregeling afspreken.
Leerlingen of families die 3 lessen of meer volgen kunnen ook kiezen voor een maandelijkse betaling via domiciliëring. Je betaalt dan 10% van de totaalprijs vanaf september tot en met juni.

Je ziekenfonds betaalt een deel van je lidgeld terug! Je kan de getekende formulieren downloaden via www.ecdf.be/ziekenfonds


De lessen en stages zijn fiscaal aftrekbaar voor deelnemers tot 12 jaar.
ECDF bezorgt alle deelnemers in mei/juni een fiscaal attest. Je moet dit attest niet bij de belastingsaangifte voegen, wel bijhouden indien je controle krijgt. Je ontvangt deze attesten jaarlijks per mail, op het einde van het schooljaar.

ANNULEREN

Jij annuleert

Wil je je inschrijving annuleren, laat dit dan zo snel mogelijk weten. Zo maak je iemand anders blij met de vrijgekomen plaats. Als je je deelname aan een jaarcursus of stage annuleert voor de aanvang, betaal je een administratiekost van 30 euro. De rest van het inschrijvingsgeld wordt teruggestort.

Annuleer je je deelname aan een les voor 1 november, dan betaal je een administratiekost van 30 euro plus een vergoeding voor de voorbije lessen. Na 1 november en voor eind januari kan je enkel nog annuleren omwille van medische redenen en met een medisch attest. Vanaf februari kan je niet meer annuleren.

ECDF annuleert

ECDF heeft het recht om een jaarcursus of stage te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn. Het inschrijvingsgeld wordt dan volledig teruggestort.
Wanneer een begeleider of docent door ziekte of overmacht onbeschikbaar is, zoekt ECDF naar een vervanger. Vinden we die niet, dan brengen we je hiervan op de hoogte. Wanneer een les in een jaarcursus hierdoor onvoorzien niet kan doorgaan, wordt de deelnemer hier niet voor vergoed en wordt de les niet verplaatst naar een latere datum. We doen er echter alles aan om dit te vermijden. Wanneer een docent niet beschikbaar is door een vooraf geplande activiteit, zoekt ECDF naar een geschikte vervanger of wordt de les verplaatst naar een latere datum.

VEILIGHEID

Al onze medewerkers doen hun uiterste best om te zorg te dragen voor het comfort en de veiligheid van iedere deelnemer, van kleuter tot volwassene. Om dit te realiseren zijn wel enkele regels en afspraken nodig : je vindt ze op het bord aan de kleedkamers, lees ze! In de zaal is de trainer altijd de baas: richtlijnen of opmerkingen van trainers worden stipt nageleefd. Bij aanhoudende overtredingen kan je worden geschorst uit de lessen of komt de verzekering mogelijks niet tussen.Waardevolle spullen laat je beter thuis. Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies.

VERZEKERING

 

De leden van ECDF zijn tijdens de lessen en alle begeleide activiteiten verzekerd voor lichamelijke letsels. Deze verzekering dekt alle kosten die niet door uw ziekenfonds worden terugbetaald.
Bij een ongeval krijgt u van de lesgever een aangifteformulier met handleiding en een attest mee dat door de eerste verzorgende dokter moet worden ingevuld.

PRIVACY

 

Gegevens

De persoonsgegevens van de leden, deelnemers aan jaarcursussen en stages worden opgenomen in het adressenbestand van ECDF. Het beheer ervan gebeurt conform de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Jouw gegevens worden gebruikt om je op de hoogte te houden van het nieuws binnen ECDF en om het tijdschrift “Circus Magazine” toe te sturen.

Je hebt ten allen tijde het recht je gegevens op te vragen en te laten verbeteren.
Mailadressen of telefoonnummers worden nooit doorgegeven aan derden zonder expliciete en duidelijke voorafgaandelijke toestemming.

Foto & video

Tijdens de activiteiten van ECDF worden regelmatig foto’s en video-opnames gemaakt, die op onze website, op onze Facebookpagina of in een gedrukte publicatie kunnen verschijnen. Door het aanvaarden van de inschrijvingsvoorwaarden stem je hiermee in. Wil je toch dat we een foto met jouw kind van de website halen, laat dit dan gerust weten.

WEBSITE

Alle informatie over de circusschool is te vinden op onze website www.ecdf.be
Alle aankondigingen zoals stages maar ook de bijzondere data (bv wanneer er geen les is, wanneer er een extra activiteit gepland wordt,... ) kan je terugvinden op de website op de kalender.

BELANGRIJKE COMMUNICATIE: DE NIEUWSBRIEF

We kunnen het niet vaak genoeg herhalen : schrijf je in op onze nieuwsbrief!
Zo mis je geen enkele aankondiging!

Klik hier om je in te schrijven op de nieuwsbrief.