Onze pedagogie

De Circus Jungle

Voor alle leeftijden & alle niveaus

Hier ontstaat het begin. In dit schijnbaar verwilderd bos van trapezes en trampolines, waar de

aap-crobaten je rond de oren vliegen en zelfs enkele walvissen aantreden om als eerste op de bascule te springen. In de Circus Jungle van ECDF is er een speciaal plekje voor iedereen, daar maken we een punt van. We bieden verschillende soorten lessen aan in dit oerbos. Lessen voor alle leeftijden én alle niveaus. Je kan inschrijven voor een algemene les Acro-circus, Multi-circus, Ouder-kind, Technieklessen en Circomotoriek.

 

De focus van onze algemene Acro-circus lessen ligt voornamelijk op een correcte basis bij het aanleren van de verschillende circustechnieken. Standaard is deze les opgebouwd uit een compleet losgeslagen opwarmingsspel, een meer specifieke opwarming van verschillende spiergroepen (waar we het Latijnse vocabularium niet schuwen!), een workshop in een techniek uit de basisacrobatie (mini-trampoline, grondacrobatie, handstand, partneracrobatie of plint), gevolgd door 2 of 3 circusateliers in verschillende circustechnieken (bascule, chinese mast, trampoline, trapeze, doek, straps, jonglerie, evenwicht, Duits wiel, chinese hoops of eenwieler), om vervolgens af te sluiten met de stretch!

 

ECDF biedt daarnaast een reeks Technieklessen aan, die aanvullend of op zich staand gevolgd kunnen worden. Het betreft de technieken acro-porté, luchtacrobatie, cyr wheel, fysiek theater, eenwielrijden, vliegende trapeze en préparation physique.

 

Ook zijn er de lessen Circomotoriek die in het leven werden geroepen om de allerkleinsten en nieuwsgierigste medemensen een eigen plekje te bieden waar zij het circus in hun eigen wereld en op hun eigen tempo kunnen ontdekken.

 

In de lessen Ouder-kind kunnen de ouders of grootouders samen met hun ‘offspring’ aan de slag gaan. Samenwerking is hier echt wel de grondslag van de les. Je zal je kind op een veilige manier leren dragen én vangen en zo een sterk wederzijds vertrouwen opbouwen.

 

We werken in de Circus Jungle zowel verbredend als verdiepend op een waaier aan basis en mid-gevorderde oefeningen. Door in te zetten op het aanleren van een sterke basistechniek verzekeren we een goede progressie in de aangeboden circustechnieken en acrobatie. Algemene basisacrobatie geeft je als circusleerling de volgende fysieke tools: lenigheid, kracht, lichaamscoördinatie, explosiviteit, ruimtelijke oriëntatie, vormspanning en uithouding.

 

Zo stoomt ECDF dit stelletje krioelende boeltje Boebeltje-bappers dat droomt van salto’s en flikflakken klaar om ze daadwerkelijk te springen. 

Het Acro-bad

Voor aspirant-acrobaten van 9 tot 49 jaar 

Zit je graag ondersteboven in de zetel? Spring je naar elk net-iets-te-hoog-hangend verkeersbord, vragen je ouders dikwijls of je alsjeblieft even buiten wil gaan spelen? Wil je graag met een salto vanop je kast in je bed onder de dekens duiken? Dan is het hoog tijd om je oksels te komen bevochtigen in ons Acro-Bad.

 

De trainers van het Acro-Bad ontvangen aspirant-acrobaten vanaf 9- à 10-jarige leeftijd tot zij die op tram 4 zitten, tram 5 gaat een brug te ver, dat is de regel. Héél soms kunnen we een 8-jarige uitzondering toelaten, maar dan moeten de trainers echt in een Franse grammaticale uitzondering zitten …

 

In dit schuimbad steken we een zo breed mogelijke basis aan bewegingen en fysieke competenties in de koffer van de leerling. We zorgen er ook voor dat het respect voor zichzelf en de ‘peers’ groot is. Door samen te zwoegen en af te zien wordt de band tussen de acrobaten gesmeed en ontstaat er een ‘wil’ om verder te groeien en te ontwikkelen. Alle leerlingen volgen minstens 4 uur per week les. We focussen daarin op 2 technieken die gezien worden als de basis voor alle andere technieken:

  • Grondacrobatie
    Tijdens deze les zullen de leerlingen uitgedaagd worden om zich te verdiepen in de grondacrobatie. Hier komen ze tot het besef dat herhaling en motivatie de sleutels zijn voor een succesvol leerproces.

  • Trampoline
    Tijdens deze les wordt er vooral gewerkt aan mentaliteit, durf en controle van het lichaam. Op trampoline worden afsprong, vlucht en landing geoefend. Dit is de basis voor heel wat andere technieken zoals bascule, Russian swing en Russian bar, Acro-porté (hoe ga je anders een saltootje trekken vanuit de banquine of vanuit een sterke oerkrachtpatser?)

De lessen zijn zeer technisch en draaien rond een stevige basis van bovenstaande technieken. We verwachten een stevige inzet en een gronding engagement van de kinderen en jongeren in ons Acro-Bad. De trainers  werken eraan om de intrinsieke motivatie van de leerlingen te versterken. Ze staan erop dat de af te leggen weg van oefeningen en voorbereidende oefeningen grondig doorlopen wordt. Er is nog altijd geen versnelde succesformule om acrobaat te worden uitgevonden… Dju toch!

De Circusstroom

Voor wie elke dag met circus wakker wordt en in de voetsporen van een circusartiest wil wandelen

Deze groep, die minstens 6 uur per week traint, is het kloppend hart van het doorstroomtraject van ECDF. Hier komen leerlingen terecht die willen uitzoeken of een professionele carrière in circus iets voor hen is, of die er gewoon niet genoeg van kunnen krijgen.

Het traject duurt 3 tot 7 jaar. Tweejaarlijks is er een nieuwe instroom. In het eerste jaar worden de leerlingen uit hun comfortzone gehaald en leren ze zelfstandig te zijn. De instromers zien in de zaal ook hun voorbeelden lopen: oudere leerlingen in dit traject stimuleren en motiveren hen. Zij zijn mee verantwoordelijk voor de veiligheid en ondersteuning van de jongere leerlingen en moeten het voortouw nemen om het succes van de groep te realiseren.  

In dit snelstromend onderdeel van de circusschool worden er ook voorstellingen gemaakt. Een eerste belangrijke regel daarin is dat het nooit een puur artistiek traject mag worden. Er worden geen externe regisseurs ingezet om producties met de jongeren te maken. Dit is de taak van de begeleiders en trainers van de jongeren. Op deze manier garanderen we producties die perfect op maat van de groep gemaakt zijn, omdat de ‘regisseur’ zelf veel tijd en engagement heeft getoond tegenover de leerlingen en dat hij of zij zo op gelijke hoogte met hen staat.

 

Het creatieve wordt gezien als een innerlijke ontwikkeling en verrijking en zit in het centrum van het doorstroomtraject. Wat er in de leerling zit wordt naar boven gebracht en wordt gestimuleerd en uitgedaagd. Zo kan een jongere het vertrouwen hebben om de tijd te nemen zich te ontplooien op zijn ritme.

 

We stimuleren leerlingen om hun eigen manieren van techniekuitvoering te vinden. Ze kunnen zich hiermee identificeren binnen de circusgemeenschap, in verdere studies en in hun later leven. Dit is een onderdeel van het persoonlijke traject dat alle leerlingen van de Circusstroom doorlopen. Het technische aspect van acrobatie is een zeer persoonlijk af te leggen traject waar zowel de fysieke als mentale sterktes en zwaktes van de leerling snel bovendrijven. De persoonlijke ontwikkeling van elke leerling wordt op de voet gevolgd door de begeleiders. Dit is van belang om bijvoorbeeld blessures te voorkomen of om de juiste timing te vinden om de volgende stap in hun ontwikkeling aan te bieden of te ontdekken.

De leerlingen worden niet beoordeeld op hun technische of creatieve niveau, maar wel op hun volharding, durf en engagement. ‘Commitment’ is ontzettend belangrijk. De ontwikkeling van groepsdynamiek, beredeneerde keuzes en toewijding staan in dit traject centraal.

De Springplank

Een lanceer-

platform voor wie nóg verder wil springen 

Leerlingen uit de Circusstroom die ervoor kiezen om zich verder te oriënteren vanuit het circus, raden we aan om op de springplank te gaan staan. Een springplank is niet wat je noemt een stabiele ondergrond maar dient wel héél specifiek voor één ding… lanceren.

 

Deze leerlingen/projectielen zijn 18+ en afgestudeerd aan de middelbare school of zitten in een traject met de examencommissie van het secundaire onderwijs. Het is de visie van ECDF dat jongeren eerst uit de schoolbanken moeten rechtstaan en een stuk ‘zittende’ schoolsheid van zich leren afzetten, alvorens ze in een artistiek dagonderwijs stappen.

 

Dit traject daagt zijn leerlingen uit om de volgende stap leren zetten in hun eigen verantwoordelijkheid en ontwikkeling. Leerlingen op deze springplank worden aangeraden om halftijds verder te studeren of te gaan werken. De andere daguren kunnen ze dan hun persoonlijk oriënteringstraject binnen ECDF verder uitwerken. Er wordt samen met de jongere overlegd en geëvalueerd welk traject het beste bij hun persoonlijkheid past. Ze worden ondersteund door de begeleiders om zich klaar te maken voor audities of studies en dat zowel fysiek als mentaal.

 

In dit niveau is autonomie van uiterst belang. De deelnemer moet beseffen dat het schoolsysteem voorbij is en dat hij of zij dringend voor zichzelf moeten leren nadenken. Op eigen benen staan is hier primair. Springplankers ontdekken hun persoonlijkheid buiten de beschermde omgeving van de middelbare school. Iets wat enorm belangrijk is als je een artistieke studie wil volgen.

In dit traject krijgen de jongeren de tijd en de ruimte om verloren te lopen. Ze maken een act in hun circusdiscipline die zal dienen als auditie-act. Ze doorlopen eveneens een gezamenlijke dagtraining waarin veel aandacht gaat naar cardiovasculaire training, kracht en lenigheid, en het verder ontwikkelen van hun circusdiscipline. Naast hun dagengagement blijven zij deel uitmaken van de lessen uit de Circusstroom. Tot slot worden de jongeren aan het werk gezet om wekelijkse theater- en danslessen te volgen.

La Nouvelle Vague

Voor jonge, net afgestudeerde circusartiesten, aan de start van hun carrière

‘La Nouvelle Vague’ voor een momentopname. Je ziet deze golf aanzwellen tot wanneer ze vlak voor je staat. Dan besef je plots dat ze veel groter en sterker is dan je had gedacht, je denkt even “Oei”. Ze dompelt je onder en rolt ze er weer vandoor. Dit is hét moment dat jonge circusartiesten afstuderen overal ter wereld en zich met een geweldige energie in hun circuscarrière storten.

Jonge artiesten zijn vlak na hun hogeschoolopleiding vooral op zoek naar warmte, netwerk, opportuniteiten, contact met een breder artistiek veld op een meer lokaal niveau, steun bij toeleiding naar middelen, ruimte om in vrijheid op een afgeschermde manier te werken, een groepsdynamiek waar solo-artiesten vaak nood aan hebben en ondersteuning van hun communicatie. Dat is niet niks.

ECDF is doorheen haar geschiedenis altijd een open haven voor jonge artiesten geweest. Meer zelfs: de organisatie wordt vorm gegeven en gevoed door heel wat artiesten. Daar tegenover stelt de organisatie regelmatig artiesten te werk (als artiest of als docent), was ze organisator van Extreme/Atlas (later Acrobat) en heeft ze altijd haar faciliteiten en kennis ter beschikking gesteld van artiesten.

Jaarlijks willen we tussen oktober en december enkele pas afgestudeerde artiesten de kans geven  om samen in een onderzoekslabo te stappen onder leiding van een belangrijke lokale speler afkomstig uit een naburig artistiek veld (film, theater, mode, ...). Het is een soort professionele stage, waarin we tijd en ruimte geven aan jonge artiesten om zich vlak na hun studies te oriënteren, samen te werken, zich artistiek te verbreden en een netwerk op te bouwen. Enerzijds krijgen artiesten de kans om samen vrij te werken, anderzijds zal een ‘trajectregisseur’ tijdens die maanden naar een eindproduct toewerken op basis van de labo’s. Tijdens die periode trekken we ook tijd uit om met de artiesten te kijken naar hun statuut en de bijhorende administratieve verplichtingen en brengen we hen in contact met de juiste dienstverleners of ondersteuners binnen onze sector.