Onze pedagogie

 

DE CIRCUS JUNGLE

 

Hier ontstaat het begin.

In dit schijnbaar verwilderd bos van trapezes en trampolines, waar de aap-crobaten je rond de oren vliegen en zelfs enkele walvissen aantreden om als eerste op de bascule te springen.

In de Circus Jungle van ECDF is er een speciaal plekje voor iedereen, daar maken we een punt van. We bieden verschillende soorten lessen aan in dit oerbos, lessen voor alle leeftijden én alle niveaus. Je kan inschrijven voor een algemene les Acro-circus, Multi-circus, Ouder-kind, Technieklessen en Circomotoriek.

 

  • De focus van onze algemene Acro-circus lessen ligt voornamelijk op een correcte basis bij het aanleren van de verschillende circustechnieken. Standaard is deze les altijd opgebouwd uit een compleet losgeslagen opwarmingsspel, een specifiekere opwarming van verschillende spiergroepen (waar we het Latijnse vocabularium niet schuwen!), een workshop in een techniek basisacrobatie (mini-trampoline, grondacrobatie, handstand, partneracrobatie of plint), gevolgd door 2 of 3 circusateliers in verschillende circustechnieken (bascule, chinese mast, trampoline, trapeze, doek, straps, jonglerie, evenwicht, Duits wiel, chinese hoops of eenwieler), om vervolgens af te sluiten met de stretch!

  • ECDF biedt daarnaast een reeks Technieklessen aan, die aanvullend of op zich staand gevolgd kunnen worden. Het betreft de technieken acro-porté, luchtacrobatie, cyr wheel, fysiek theater, eenwielrijden, vliegende trapeze en préparation physique.

  • Ook zijn er de lessen Circomotoriek die in het leven werden geroepen om de allerkleinsten en nieuwsgierigste medemensen hun eigen plekje te bieden waar zij het circus in hun eigen wereld en op hun eigen tempo kunnen ontdekken.

  • In de lessen Ouder-kind kunnen de ouders of grootouders samen met hun ‘offspring’ aan de slag gaan. Samenwerking is hier echt wel de grondslag van de les. Je zal je kind op een veilige manier leren dragen én vangen en zo een sterk wederzijds vertrouwen opbouwen.

 

We werken in de Circus Jungle zowel verbredend als verdiepend op een waaier aan basis en mid-gevorderde oefeningen. Door in te zetten op het aanleren van een sterke basistechniek verzekeren we een goede progressie in de aangeboden circustechnieken en acrobatie. Algemene basisacrobatie geeft je als circus leerling de volgende fysieke tools:

lenigheid, kracht, lichaamscoördinatie, explosiviteit, ruimtelijke oriëntatie, vormspanning en uithouding.

Zit je met je training uit de Circus Jungle nog een beetje op je honger en zou je graag wat meer fysieke uitdaging willen? Spreek dan zeker je circustrainer aan om de mogelijkheid te bekijken om jezelf eens onder te dompelen in het Acro-Bad van ECDF.

 

Zo stoomt ECDF dit stelletje krioelende boeltje Boebeltje-bappers dat droomt van salto’s en flikflakken klaar om ze daadwerkelijk te springen …!

 

 

HET ACRO BAD

 

Zit je graag ondersteboven in de zetel?

Spring je naar elk net-iets-te-hoog-hangend verkeersbord, vragen je ouders dikwijls of je aub even buiten wil gaan spelen, wil je graag met een salto vanop je kast in je bed onder de dekens in slaap kunnen vallen? Dan is het de moment om je oksels te komen bevochtigen in ons Acro-Bad. De trainers van het Acro-Bad ontvangen aspirant-acrobaten vanaf 9 à 10 jarige leeftijd tot zij die op tram 4 zitten, tram 5 gaat een brug te ver, dat is de regel. Héél soms kunnen we een 8-jarige uitzondering toelaten, maar dan moeten de trainers echt in een Franse grammaticale uitzondering zitten …

In dit schuimbad steken we een zo breed mogelijke basis aan bewegingen en fysieke competenties in de koffer van de leerling. We zorgen er ook voor dat het respect voor zichzelf en de ‘peers’ groot is. Door samen te zwoegen en af te zien wordt de band tussen de acrobaten gesmeed en ontstaat er een ‘wil’ om verder te groeien en te ontwikkelen. Alle leerlingen volgen minstens 4 uur per week les. We focussen daarin op 2 technieken die gezien worden als de basis voor alle andere technieken:

  • Grondacrobatie
    Tijdens deze les zal de leerling uitgedaagd worden om zich te verdiepen in de grondacrobatie. Hier komen ze tot het besef dat herhaling en motivatie de sleutels zijn voor een succesvol leerproces.

  • Trampoline
    Tijdens deze les wordt er vooral gewerkt aan mentaliteit, durf en controle van het lichaam. Op trampoline worden afsprong, vlucht en landing geoefend. Dit is de basis voor heel wat andere technieken zoals bascule, Russian swing en Russian bar, acro-porté (hoe ga je anders een saltootje trekken vanuit de banquine of vanuit een sterke oerkrachtpatser?)

De lessen zijn zeer technisch en draaien rond een stevige basis van bovenstaande technieken. De kinderen en jongeren worden gevraagd om stevige inzet en een grondig engagement te tonen binnen de lessen. De trainers van het Acro-Bad werken eraan om de intrinsieke motivatie van de leerlingen te versterken.  Ze staan er op dat de af te leggen weg van oefeningen en voorbereidende oefeningen grondig doorlopen wordt. Er is nog altijd geen versnelde succesformule om acrobaat te worden uitgevonden… dju toch !

Er is ook één les van het Acro-Bad waar we samen met de 14-jarige jongeren van de Circus Jungle trainen. In deze les zullen we meer circustechnieken trainen en iets minder op de acrobatie focussen.

Plons!

DE CIRCUSSTROOM

 

Deze groep, die minstens 6 uur per week traint, is het kloppend hart van het doorstroomtraject van ECDF. Hier komen leerlingen terecht die willen uitzoeken of een professionele carrière in circus iets voor hen is, of die er gewoon niet genoeg van kunnen krijgen.

Het traject Circusstroom duurt 3 tot 7 jaar. Tweejaarlijks is er een nieuwe instroom. In het eerste jaar worden de leerlingen uit de comfortzone gehaald, en leren ze zelfstandig te zijn. Die instromers hebben in de zaal ook hun voorbeelden lopen: oudere leerlingen in dit traject stimuleren en motiveren hen. Die leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid en ondersteuning van de jongere leerlingen en moeten het voortouw nemen om het succes van de groep te realiseren.  

In dit snelstromend onderdeel van de circusschool worden er ook voorstellingen gemaakt. Een eerste belangrijke regel daarin is dat het nooit een puur artistiek traject mag worden. Er worden geen externe regisseurs ingezet om producties met de jongeren te maken. Dit is de taak van de begeleiders en trainers van de jongeren. Op deze manier garanderen we producties die perfect op maat van de groep gemaakt zijn, omdat de ‘regisseur’ zelf veel tijd en engagement heeft getoond tegenover de leerlingen en dat hij of zij zo op gelijke hoogte met hen staat.

Het creatieve wordt gezien als een innerlijke ontwikkeling en verrijking en zit in het centrum van het doorstroomtraject. Wat er in de leerling zit wordt naar boven gebracht en wordt gestimuleerd en uitgedaagd. Zo kan een jongere het vertrouwen hebben om de tijd te nemen zich te ontplooien op zijn ritme.

We stimuleren leerlingen om hun eigen manieren van techniekuitvoering te vinden. Ze kunnen zich hiermee identificeren binnen de circusgemeenschap, in verdere studies en in hun later leven. Dit is een onderdeel van het persoonlijke traject dat alle leerlingen van de Circusstroom doorlopen. Het technische aspect van acrobatie is een zeer persoonlijk af te leggen traject waar zowel de fysieke als mentale sterktes en zwaktes van de leerling snel bovendrijven. Deze persoonlijke ontwikkeling van elke leerling wordt op de voet gevolgd door de begeleiders. Dit is van uiterste belang om bijvoorbeeld blessures te voorkomen of om de juiste timing te vinden om de volgende stap in hun ontwikkeling aan te bieden of te ontdekken.

De leerlingen worden niet beoordeeld op hun technische of creatieve niveau, maar wel op hun volharding, durf en engagement. ‘Commitment’ is van uiterste belang. De ontwikkeling van groepsdynamiek, beredeneerde keuzes en toewijding staan in dit traject centraal.

Enkel na de stap van het engagement kan eender welke kwaliteit van de leerling ten volle worden ontplooid.

 

DE SPRINGPLANK

 

Leerlingen uit de Circusstroom die ervoor kiezen om zich verder te oriënteren vanuit het circus, wordt aangeraden om op de springplank te gaan staan. Een springplank is niet wat je noemt een stabiele ondergrond maar dient wel héél specifiek voor één ding… lanceren.

 

Deze leerlingen/projectielen zijn 18+ en afgestudeerd aan de middelbare school of zitten in een traject met de examencommissie van het secundaire onderwijs.

Het is de visie van ECDF dat jongeren eerst uit de schoolbanken moeten rechtstaan en een stuk ‘zittende’ schoolsheid van zich leren afzetten, alvorens ze in een artistiek dagonderwijs stappen.

Dit traject houdt in dat leerlingen de volgende stap leren zetten in hun eigen verantwoordelijkheid en ontwikkeling.

Leerlingen op deze springplank worden aangeraden om halftijds verder te studeren of te gaan werken. De andere dag-uren kunnen ze dan hun persoonlijk oriënteringstraject binnen ECDF verder uitwerken.

Er wordt samen met de jongere overlegd en geëvalueerd welk traject hun persoonlijkheid het beste past. Ze worden ondersteund door de begeleiders om zich klaar te maken voor audities of studies zowel fysiek als mentaal.

 

In dit niveau is autonomie van uiterst belang omdat de jongere moet beseffen dat het schoolsysteem gedaan is en dat ze dringend voor zichzelf moeten leren nadenken. Op eigen benen staan is hier primair. Ontdekken van hun persoonlijkheid buiten de beschermde omgeving van de middelbare school is van grootste belang als je een artistieke studie wil volgen.

Hier krijgen de jongeren de tijd en de ruimte om verloren te lopen.

Ze maken een act in hun circusdiscipline die zal dienen als auditie act.

Ze doorlopen eveneens een gezamenlijke dagtraining waarin veel aandacht gaat naar cardiovasculaire training, kracht en lenigheid, en het verder ontwikkelen van hun circusdiscipline. Naast hun dag-engagement blijven zij deel uitmaken van de lessen uit de Circusstroom.

Eveneens worden de jongeren aan het werk gezet om wekelijkse theater en danslessen te volgen.

 

 

La Nouvelle Vague / The New Wave / De Nieuwe Golf

 

Uit ons onderdeel ‘Onderneem circus’, staat ‘La Nouvelle Vague’ voor een momentopname. Je ziet deze golf aanzwellen tot wanneer ze vlak voor je staat. Dan besef je plots dat ze veel groter en sterker is dan je had gedacht, je denkt even “Oei”, dan dompelt ze je onder en rolt ze er weer vandoor. Dit is hét moment dat jonge circusartiesten afstuderen overal ter wereld en zich met een geweldige energie in hun circuscarrière storten.

Jonge artiesten zijn vlak na hun hogeschoolopleiding vooral op zoek naar warmte, netwerk, opportuniteiten, contact met een breder artistiek veld op een meer lokaal niveau, steun bij toeleiding naar middelen, ruimte om in vrijheid op een afgeschermde manier te werken, een groepsdynamiek waar solo-artiesten vaak nood aan hebben en ondersteuning van hun communicatie. Dat is niet niks.

ECDF is doorheen haar geschiedenis altijd een open haven voor jonge artiesten geweest. Meer zelfs: de organisatie wordt vorm gegeven en gevoed door heel wat artiesten. Daar tegenover stelt de organisatie regelmatig artiesten te werk (als artiest of als docent), was ze organisator van Extreme/Atlas (later Acrobat) en heeft ze altijd haar faciliteiten en kennis ter beschikking gesteld van artiesten.

Jaarlijks willen we tussen oktober en december de kans geven aan enkele pas afgestudeerde artiesten om samen in een onderzoekslabo te stappen onder leiding van een belangrijke lokale speler afkomstig uit een naburig artistiek veld (film, theater, mode, ...). Het is een soort professionele stage, waarin we tijd en ruimte geven aan jonge artiesten om zich vlak na de studies te oriënteren, samen te werken, zich artistiek te verbreden en een netwerk op te bouwen. Enerzijds krijgen artiesten de kans om samen vrij te werken, anderzijds zal een ‘trajectregisseur’ tijdens die maanden naar een eindproduct toewerken op basis van de labo’s. Tijdens die periode trekken we ook tijd uit om met de artiesten te kijken naar hun statuut en de bijhorende administratieve verplichtingen en brengen we hen in contact met de juiste dienstverleners of ondersteuners binnen onze sector.