Ell Circo D'ell Fuego

Ell Circo D’ell Fuego vzw werd in 2004 opgericht als een collectief waar jongeren die bezig waren met circus in de ruimste zin van het woord een plek konden vinden om verder te groeien, te trainen en hun kunnen aan een publiek te tonen. In iets meer dan 10 jaar tijd heeft ECDF zich in sneltreinvaart ontwikkeld tot één van de meest toonaangevende organisaties voor circus in Vlaanderen.

Ell Circo D'ell Fuego organiseert jaarlijks ruim 50 lesreeksen voor een duizendtal leerlingen, organiseert stages en een hedendaags circusfestival, maar zet ook in op buurtwerking, het ondersteunen van jonge artiesten, het uitwerken van projecten op maat en het bereiken van bijzondere doelgroepen, altijd met circus als tool!

In 2014 won ECDF de Vlaamse Cultuurprijs, uitgereikt door Minister Sven Gatz, voor de ontwikkeling van Atlas Festival / Extreme Convention, een internationaal circusfestival in de Waagnatie.

In 2007 won ECDF de prijs 'Trots van Vlaanderen' van de Koning Boudewijnstichting voor sociaal werk in de wijken rond Antwerpen Dam.

"Ell Circo D'ell Fuego is een haven voor circusondernemers die jongeren en volwassenen in contact brengen met circus als vrijetijdsbeleving en wil daarbij maximaal inzetten op ontdekking, ontwikkeling en ondernemerschap, met bijzondere aandacht voor de diverse samenleving waarin ze zich bevindt."