Inschrijven

INSCHRIJVEN

LES- EN LIDGELD

Het LIDGELD is 30 euro en betaal je éénmaal per jaar (1 juli tot 30 juni). Als je lid bent ben je verzekerd op de training en op elke activiteit die je met ECDF meedoet. Bovendien kan je het hele jaar door gebruik maken van onze accommodatie en enthousiaste begeleiding op de vrije training en kan je genieten van kortingen op activiteiten als Acrobat.

Het LESGELD is afhankelijk van de les. 

BETALEN VAN LID- EN LESGELD kan via overschrijving, maar enkel na inschrijving. Het lid- en lesgeld dient betaald te zijn voor aanvang van de lessen. Maar... om de rekeningen draagbaar te houden zijn er - afhankelijk van jouw situatie of statuut - tal van mogelijkheden. Zie onder ('betalingen en tegemoetkomingen'). 

Inschrijven kan enkel via http://inschrijvingen.ecdf.be

INSCHRIJVEN

TIMING EN LINK

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan enkel online of op het secretariaat.

Het is niet mogelijk om per mail in te schrijven of plaatsen te reserveren.

Timing

Publicatie lesrooster 2021-2022: 16 april 2021

Voorinschrijving huidige leerlingen: 19 april - 7 mei

Inschrijvingen nieuwe leerlingen: 14 mei tot lessen volzet zijn

Start lessen: de week van 20 september 2021

Laatste lesweek: 6 juni 2022

Inschrijven kan via deze link:

http://inschrijvingen.ecdf.be

Meer info?

Info rond lesinhoud: pedagogie@ecdf.be

Info rond inschrijvingen en betalingen: info@ecdf.be

Lees zeker ook de algemene voorwaarden!

Betalingen en kortingen

Ell Circo D'ell Fuego is een organisatie van jonge artiesten en docenten. Kwalitatieve circuslessen aanbieden kost ons aardig wat geld. Bijvoorbeeld voor het betalen van onze docenten, ruimtes, bijscholingen, vernieuwen van materiaal of het runnen van een administratie.

Ell Circo D'ell Fuego is geen overheid, dus we moeten die facturen verdelen over onze leerlingen.

Maar... Ell Circo D'ell Fuego staat ook voor een sociaal beleid en wil in geen geval een school zijn waar enkel mensen terecht kunnen die het kunnen betalen. Daarom doen we ons best om een brede waaier aan sociale maatregelen voor te leggen. De meeste van deze maatregelen zijn met elkaar te combineren. Op die manier hopen we een deelname aan de circuslessen voor iedereen draagbaar te maken.

Onderstaand zijn verschillende maatregelen te vinden met wat extra info.

Je kan ons zeker ook contacteren bij vragen over zie mogelijkheden.

TUSSENKOMST STAD ANTWERPEN VOOR STATUUT VERHOOGDE TEGEMOETKOMING


Heb ik recht op het statuut omnio of verhoogde tegemoetkoming?

P​ersonen met een laag inkomen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming. Op die manier betaal je minder voor gezondheidszorg en heb je nog andere financiële voordelen. Neem contact op met je ziekenfonds om de voorwaarden voor een statuut verhoogde tegemoetkoming te bekijken en het statuut desgevallend aan te vragen.

Hoeveel bedraagt de tussenkomst?

De Stad Antwerpen voorziet een tussenkomst van maximaal 100 euro per kalenderjaar, per leerling.

Wat zijn de voorwaarden?

Je bent inwoner van de stad Antwerpen en hebt een statuut Verhoogde Tegemoetkoming.

Bekijk hier de gedetailleerde voorwaarden.

Download hier het aanvraagformulier.

Mail naar ondersteuning.lidgeld@stad.antwerpen.be

Ell Circo D'ell Fuego kan je ook in contact brengen met de lokale buurtsportmedewerker. Vraag na in de les!

 

KORTING BIJ STATUUT OMNIO OF VERHOOGDE TEGEMOETKOMING


Heb ik recht op het statuut omnio of verhoogde tegemoetkoming?

P​ersonen met een laag inkomen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming. Op die manier betaal je minder voor gezondheidszorg en heb je nog andere financiële voordelen. Neem contact op met je ziekenfonds om de voorwaarden voor een statuut verhoogde tegemoetkoming te bekijken en het statuut desgevallend aan te vragen.

Hoeveel korting krijg ik?

Bij Ell Circo D'ell Fuego krijg je - als je in het bezit bent van de juiste documenten m.b.t. verhoogde tegemoetkoming - een korting van 15% op alle lessen. Niet op het lidgeld.

Als je bijvoorbeeld inschrijft voor een les van 210 euro, dan krijg je hier een korting op van 31,5 euro.

Hoe bekom ik de korting?

Als je in het bezit bent van de juiste documenten verhoogde tegemoetkoming, dan kan je de optie 'omnio-statuut' aanduiden in de inschrijvingsmodule. De korting wordt op het einde van je inschrijving verrekend in het betaalbericht.

TUSSENKOMST LID- EN LESGELD BIJ DE MUTUALITEIT

Iedereen is aangesloten bij een ziekenfonds (mutualiteit).

De meeste ziekenfondsen bieden een terugbetaling van lid- en/of lesgeld.

Het bedrag hangt af van je mutualiteit. Via deze link vind je onze reeds ingevulde formulieren voor een tussenkomst van lid- en lesgeld bij de mutualiteiten. Je kan ze printen, aanvullen en indienen bij je mutualiteit.

FISCALE AFTREK ERKEND JEUGDWERK I.H.K.V. KINDEROPVANG

Ell Circo D'ell Fuego is een erkend jeugdwerkinitiatief.

Jaarlijks reiken we fiscale attesten uit voor alle kinderen jonger dan 12 jaar. (of voor jongeren met een zware handicap, tot 18 jaar)

Het attest is uniek en op naam van de leerling en geeft recht op een fiscale aftrek van het volledige lesgeld.

Je kan het bedrag dus opgeven in je personenbelasting, volgend op het jaar waarop jouw zoon of dochter les heeft gevolgd.

Attesten zijn jaarlijks beschikbaar vanaf april. Ze kunnen op ons secretariaat worden afgehaald.

Voorlopig zijn onze fiscale attesten nog niet digitaal beschikbaar. We werken het komende jaar wel aan het inbedden van de attesten in ons inschrijvingssysteem.

GESPREIDE BETALING OF BETALINGSPLAN OP MAAT

In het inschrijfsysteem kan je bij registratie voor lessen kiezen voor een betaling in 3 delen.
Indien gewenst kan je ook 'betalingsplan op maat' aanduiden. ECDF contacteert je dan om te kijken hoe we de betaling van je inschrijving best kunnen spreiden. Dat kan in meerdere delen, of eventueel maandelijks.

Opgelet! Gespreide betaling is een sociale maatregel. Het is in geen geval een manier om tijdens het schooljaar te stoppen met de lessen en het resterende bedrag niet meer te moeten betalen.

Bij misbruik zullen wij - uit principe - alle juridische middelen inzetten om het volledige inschrijvingsbedrag alsnog te vorderen.

Heb je vragen of wens je meer begeleiding bij het opmaken van de formulieren?

Contacteer gerust info@ecdf.be

Foto: © Patrick Lemineur