Circusles

in tijden van

corona

Leidraad schooljaar 2021-2022

Het is best pittig, circuslessen organiseren in tijden van COVID-19. Daarom doen we ons uiterste best om ouders en leerlingen tijdig op de hoogte te brengen van de impact van nieuwe maatregelen op ons lessenrooster. We maakten deze aparte webpagina waarop we onze corona-updates verzamelen en praktische tips geven om veilig deel te kunnen nemen aan de les. 

Wij hopen ondertussen dat het circusschooljaar 2021-2022 er eentje wordt zonder corona-annuleringen. Als er in de de loop van het schooljaar toch lessen zouden wegvallen omwille van de coronamaatregelen, dan voorzien we een terugbetaling op basis van het aantal lessen dat niet is kunnen doorgaan. Deze terugbetaling zal een eerste keer gebeuren in december 2021 en een tweede keer in juni 2022. 

UPDATE 20/01/2022

We passen onze quarantainepolicy aan aan de richtlijnen die gelden voor het onderwijs. Concreet betekent dit dat we ouders/deelnemers steeds op de hoogte brengen als er een besmetting gemeld wordt binnen een specifieke les. Aangezien deze contacten sinds kort als laag-risicocontacten worden beschouwd, hoeven de deelnemers niet in quarantaine. De betreffende les zal ook niet meer geschrapt worden. Wie na een laag-risicocontact COVID-symptomen vertoont laat zich testen, gaat in quarantaine en brengt ons op de hoogte. Van zodra er 4 deelnemers van dezelfde lesgroep positief testen, moeten de andere deelnemers zich eveneens laten testen. Zij moeten bovendien ook voor 5 dagen in quarantaine, zelfs als ze geen symptomen vertonen. De betreffende les wordt tijdelijk opgeschort. 

Wat als...?

... ik tijdens het schooljaar positief test op corona of symptomen vertoon (in afwachting van test)?

Ik contacteer onmiddellijk Ell Circo D’ell Fuego via info@ecdf.be

... een andere leerling uit mijn les positief testte op corona?

1) ECDF contacteert onmiddellijk alle (ouders van) leerlingen in diezelfde les en hun trainers;

2) Wanneer ze COVID-symptomen vertonen, laten de leerlingen zich testen. Ze informeren ECDF van het resultaat door een mail te sturen naar info@ecdf.be met het testresultaat;

3) ECDF houdt bij hoeveel positieve testresultaten er binnen komen. Van zodra er binnen hetzelfde lesmoment 4 besmettingen vastgesteld worden, brengt ECDF de volledige lesgroep en de trainer(s) daarvan op de hoogte. Op dat moment moeten alle deelnemers zich laten testen en dienen zij ook in quarantaine te gaan. 


4) De betrokken lessen worden opgeschort tot ECDF uitsluitsel heeft over alle testresultaten en beslist de lessen opnieuw op te starten. Onder de betrokken lessen verstaat ECDF: de lessen waaraan de leerlingen die positief testen hebben deelgenomen.

Richtlijnen voor leerlingen en ouders

Voor de les

  • Als je ziek bent, of gezinsleden hebt die in quarantaine zitten, neem je niet deel aan de les;

  • Ouders dragen een mondmasker wanneer ze hun kinderen afzetten. Net als iedereen vanaf 6 jaar die op één van onze trainingslocaties arriveert. 

Tijdens de les

 

  • Tijdens de les mag het mondmasker uit

  • Bij verplaatsingen binnen het gebouw (buiten de zaal, toilet, contact ouders, ...) is een mondmasker verplicht voor leerlingen vanaf 6 jaar en voor docenten. 

  • Handen worden ontsmet na toiletgebruik;

  • Bij verzorging (EHBO) draagt docent mondmasker en handschoenen;

  • Als een leerling ziek is/wordt tijdens de les zullen ouders gevraagd worden de leerling op te halen.

Na de les

  • Ouders dragen een mondmasker wanneer ze hun kinderen ophalen. Net als iedereen vanaf 6 jaar die vertrekt op één van onze trainingslocaties.

  • Handen worden ook op het einde van de les ontsmet.

  • Docenten: ontsmetten materiaal met de verstuiver tijdens de laatste 10 minuten van de les, terwijl de andere docent cool-down/afsluit geeft.

COVID-coördinator

Lars Senders is aangesteld als COVID-coördinator bij evenementen. Hij is te bereiken via  +32 489 22 51 23 of lars@ecdf.be